Dünya bir taraftan hızlı ulaşımın ve iletişimin sonucu olarak küçülerek küreselleşirken, diğer taraftan Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar dış ticarete, özellikle ihracata yönelmesini kaçınılmaz kılmıştır. Dış ticaret için üretilen malın kalitesi ve fiyatı kadar, fiziki mal akışı ve hizmet kalitesi de son derece önem arz eder hale gelmiştir. Hızla gelişmekte olan Türkiye'nin ekonomik gelişimi için ihracata, dolayısıyla lojistik altyapıya ihtiyacı vardır. Bu da yılların kazandırmış olduğu tecrübeler, kaliteli hizmet ve bunun yanında müşteri memnuniyeti odaklı bir işbirliği ile mümkündür. Geçmişte olduğu gibi şimdi ve gelecekte de Atamay Lojistik olarak Türkiye'nin ve müşterilerimizin yanında olacağız.